Sinüs Lifting


Sinüs Lifting (Sinüs Kaldırma) Operasyonu Nedir?

Kafatasında yer alan ve kafa ağırlığımızı azaltmak ve sesleri düzgün çıkartmak gibi fonksiyonları olan hava boşluklarına sinüs denmektedir. Sinüslerden maxiller sinüs adı verileni, azı ve küçük azı dişlerimize komşu bölgelerde yer almaktadır. Genellikle üst çene (maksilla) arka bölge dişleri kaybedildiğinde çekilen dişin yerindeki kemikte erime olur ve sinüs duvarı ile kemik tepesi (kret tepesi -çene kemiği en üst noktası) arası mesafe kısalır ve bu bölgeye implant yapılacak yeterli kemik olmaz. Azalan kemik miktarını arttırmak amacıyla sinüs tabanının cerrahi olarak yükseltilmesi işlemine sinüs lifting (sinüs kaldırma) adı verilir.

Kaç Çeşit Sinüs Lifting (Sinüs Kaldırma) Yapılır?

Kapalı ve açık sinüs lifting olmak üzere 2 çeşit sinüs lifting yöntemi vardır.

Açık sinüs lifting tekniği : kemik yüksekliğinin 3-4 mm ve altında olduğu durumlarda tercih edilen ve daha fazla kemik oluşumunu amaçlayan tekniktir.
Kapalı sinüs lifting tekniği : 5 mm ve daha fazla kemik yüksekliğinin bulunduğu durumlarda uygulanan ve aynı zamanda implantın yerleştirilmesine olanak tanıyan tekniktir.

 

Açık Sinüs Lifting (Sinüs Kaldırma) Nasıl Yapılır ?

Açık sinüs lifting(sinüs yükseltme, kaldırma) işlemi sıklıkla lokal aneztezi altında diş hekimi koltuğunda gerçekleştirilen bir işlemdir. Kaldırılmak istenen sinüs bölgesine, ağız içinden o bölgedeki dişeti üzerinden açılan küçük bir pencere vasıtasıyla ulaşılır. Sinüsün içini kaplayan sinüs membranı istenen seviyeye yükseltildikten sonra oluşturulan boşluğa kemik tozu ve greftleme yapılıp dikişlerle bölge kapatılır.

Sinüs lifting işlemi lokal anestezi ile yaklaşık 45 dakika süren ağrısız acısız bir işlemdir.Yeterli kemik hacmi bulunan vakalarda aynı seansta implantta uygulanabilmekte ve bu işlem süreyi 10-15 dakika uzatmaktadır.

 

Kapalı Sinüs Lifting (Sinüs Kaldırma) Nasıl Yapılır ?

Kapalı sinüs lifting tekniği çene kemiğindeki kemik yüksekliğinin 4-5 mm veya daha az olduğu durumlarda uygulanır. Lokal anestezi altında osteotom denen özel aletlerle sinüs tabanı kırılarak sinüs yükseltilir ve bu boşluğa kemik tozu konur. Günümüzde artık osteotom yerine magnetic malet adı verilen bir cihaz kullanılarak bu teknik daha güvenli bir şekilde uygulanabilmektedir. Hatta bu yeni cihaz olan magnetic malet sayesinde 2-3 mm kemik kalınlıklarında dahi kapalı teknik uygulanabilir hale gelmiştir.Genellikle bu ameliyatla aynı anda implantlar da yerleştirilir.Aynı anda implantların yerleştirilmesine olanak sağlayan kapalı sinüs lifting operasyonu ile tedavi süreci 6 ay kısaltılabilir.

 

Sinüs lifting (sinüs kaldırma ) nelere dikkat etmeliyim?

  • Sinüs lifting cerrahisi çok hassas ve implant cerrahisine göre daha komplike bir tedavi olduğundan bu operasyon sonrası hastalar ayrıca özen göstermelidirler.
  • hastaların en az 10 gün sigara kullanmaması, hapşırma ve öksürme gibi durumlardan kaçınması ve bu esnada kesinlikle ağzını kapatmaması önerilmektedir.
  • operasyon sonrası koşmak, ,futbol, voleybol gibi nefesi zorlayan sporlardan ve dans etmek gibi hareketli aktivitelerden uzak durulmalıdır.
  • dalış sporu yapmak ve uçağa binmek sinüslerde basınca sebebiyet verileceği için en az 1 ay kaçınılmalıdır.
  • ağız hijyenine dikkat edilmeli, operasyon bölgesinin temizliğine dikkat edilmelidir. sıvı içeceklerde pipet kullanılmamalıdır.
  • 24 saat boyunca tükürme fonksiyonu yapılmamalıdır. Bu fonksiyon negatif basınç oluşturacak ve kanamaya sebebiyet verecektir.
  • sinüs kaldırma sonrası hastanın şiddetli bir şekilde sümkürmemesi , burnuna su almaması önerilmektedir.
  • aşırı sıcaktan ve direk güneşten kaçınılmalıdır.
  • Operasyondan 24 saat sonra dişler fırçalanabilir.

Sinüs lifting (sinüs kaldırma ) ne kadar süre sonra implantlar yapılabilir?

Sinüs lifting operasyonunu sırasında implantlar yerleştirilebileceği gibi implant yerleştirme işlemi sinüs lifting işleminden 3-6 ay sonra ayrı bir operasyonla da olabilir. Bu seçimi ayrıntılı inceleme sonucu kaybedilen kemik miktarı, konulan kemik miktarı, sinüs lifting ameliyatı tekniği, yükleme yapılacak bölgenin uzunluğu, implant sayısı, uzunluğu ve çapı belirler.