Ortodonti


Ortodonti, diş, çene ve yüz bölgesindeki bozuklukların oluşmasını önlemeyi; mevcut bozuklukların ilerlemesini durdurmayı veya tedavi etmeyi, bununla birlikte estetik kaygısı ve dişin fonksiyonel işlemlerini sağlıklı bir şekilde (ısırma, çiğneme, konuşma, gülme) yapmayı hedefleyen tedavidir.

Hareketli Ortodontik Tedavi; kötü alışkanlıklar, parmak emme, anormal yutkunma gibi faktörlere bağlı gelişebilecek sorunları önlemek, daimi dişlere yer açmak veya basit diş kaynaklı maloklüzyonları düzeltmek amacıyla çeşitli hareketli aygıtların kullanıldığı tedavi şeklidir.

Sabit Ortodontik Tedavi; dişlerin üzerine yapışan, tedavi süresince çıkarılmayan braketler ve bu braketlerin içinden geçen tellerle yapılan tedavi şeklidir. Sabit ortodontik tedavi sağlıklı diş ve dişetlerine sahip her yaşta bireye uygulanabilmektedir. Tedavi ile elde edilen sonuçların korunması için çeşitli pasif aygıt ve dışarıdan görünmeyen plaklarla uzun süreli pekiştirme sonucunda uygulanan yöntemlerdir. Sabit ortodontik tedavi; telsiz ortodonti, lingual ortodonti, metal braketli ortodonti, estetik seramik tellerle tedavi diye bir kaç yöntem ile uygulanabilmektedir.

Ortodonti tedavisinin düzeltebileceği birkaç yaygın problem
Çapraşık dişler: Hastanın çenesinde tüm dişlerinin sığması için yeterli yer olmaması durumu. Çapraşık dişler tedavi edilmediğinde, dişlerinizi temizlemek daha zor olduğundan dişeti hastalığı, diş çürükleri riski artar ve dişlerin normal fonksiyon görmesini engeller.

Aralık dişler: Hastanın çenesinde ekstra boş yer olduğunda görülmektedir. Bunun sebebi küçük dişler, çene kemiğinin anormal büyümesi, genetik, eksik dişler ve/ya da dilin ileride konumlanması olabilir. Dişler eksik olduğunda bu problem, diğer dişlerin boşluğa doğru kayması nedeniyle de oluşur. Aralık dişler, gingivitis ve periodontitis gibi dişeti hastalıklarına neden olabilir, tedavi edilmediklerinde, diş kaybı gerçekleşebilir.

Çapraz kapanış: üst ve alt çenenin her ikisi de doğru hizalanmamasından kaynaklanır. Bu durum genellikle üst dişlerin, alt dişlerin iç tarafına doğru kapanmasına neden olur ve ağzın ön ya da yan tarafında olur. Bu problem dişlerin aşınmasına, dişeti hastalığına ve kemik kaybına neden olmaktadır.

Örtülü kapanış: üst dişlerin alt dişleri örtmesiyle gerçekleşir. Tipik olarak, genetik, kötü ağız alışkanlıkları veya dişleri destekleyen kemiğin fazla gelişimi sonucunda oluşur. Bu problem dişeti problemlerine ya da iritasyona, ya da alt dişlerin aşınmasına ve ağrılı çene ve eklem problemlerine neden olabilir.

Underbites: Alt dişlerin ön dişlerin önüne geçmesi sonucu oluşur, bu duruma genellikle üst çenenin az gelişmesi, alt çenenin fazla gelişmesi ya da iki durumun birlikte olması neden olur. Aynı zamanda üst çenede eksik bir diş olması durumunda da görülmektedir. Bu problem diş aşınmasına neden olabilecek şekilde ön dişlerin ya da azı dişlerinin normal fonksiyon görmesini engeller. Ayrıca ağrılı çene ve eklem problemlerine de neden olabi