Kanal Tedavisi | Endodonti


Günümüzde Kanal Tedavilerini Nasıl Yapılmakta?

Kanal tedavisi, dişin hastalık durumuna göre 1-3 seans arasında sürebilir. Tedaviye başlandığında ilk olarak gerekli görülürse (dişin sinirleri canlıysa) anestezi yapılır.

Daha sonra dişin ağız içinde görünen kısmındaki çürük özellikle temizlenip, kanallara ulaşılır. Hastalıklı diş pulpası çıkarılır ve kök ucuna kadar ulaşılır.

Kök ucunu bulucu bir cihaz ile kanal boyu saptanır. Kök kanalları genişletilir, şekillendirilir ve özel dezenfektan solüsyonlarla yıkanıp, Diyot Lazer yada Set Doku Lazeri ile kanal içi mikroplardan temizlenir.

Kök kanalları en son olarak kanal dolgu maddeleri ile sıkıca doldurulur. Dişin üst restorasyonu için ise vakanın durumuna göre, normal diş dolgusu veya kompozit ya da porselen Inley /Onlay  yapılır. Bitiş röntgenfilmi çekilerek tedavi tamamlanır.

1. Kanal tedavisi nedir?

Dişin içinde yer alan yumuşak damar-sinir uzantısının (dental pulpa) hastalıklarını tedavi etmek amacıyla yapılan işlemlerin tümüne kanal tedavisi denir. Yıllar önce, pulpası hastalanmış dişler ancak çekilmekteydi. Günümüzde ise, kanal tedavisi sayesinde hekimler dişleri ağızda tutarak tedavi edebilmektedir.

2. Kanal Tedavisinde Lazer Kullanımı: Lazer enerjisi, endodontik tanıda, vital pulpa tedavilerinde, kanal tedavisinde ve endodontik cerrahide çeşitli şekillerde kullanılmaktadır.

Endodontik tedavide lazerin endikasyonları:

1. Pürülan pulpitis veya pulpa nekrozu olan dişlerde

2. Pulpa gangreni olan dişlerde

3. Periapikal lezyonlu dişlerde

4. Lateral kanalları olan devital dişlerde

5. Enflamasyon ya da travma nedeniyle apeksin rezorbe olduğu olgularda

6. En az üç ay endodontik tedavide başarısız olunan olgularda

 

2. Dental pulpa nedir ?

İçinde damarları, kan hücrelerini ve bağ dokularını barındıran yumuşak bir dokudur. Dişin içinde yer alır ve dişin kronundan kök ucuna ve çene kemiğine kadar uzanır.

3. Pulpa hastalandığında neler olur?

Pulpa zarar görüp hastalandığında ve kendini iyileştiremediğinde ölür. Pulpa ölümü en çok kırık bir dişe veya derin bir çürüğe bağlı olarak gelişir. Her iki durumda da bakteriler pulpaya ulaşmakta ve bir enfeksiyona neden olmaktadır. Eğer bu enfeksiyon tedavi edilmezse, kök uçlarında ve çene kemiğinde iltihap birikir ve abse denilen “cerahat dolu keseler” oluşur. Bu abseler ilerleyip dişin etrafındaki kemik dokusunda yıkım yapabilir.

4. Neden pulpa çıkarılmalıdır?

İltihaplı pulpa çıkarılmadığında, ağrı ve şişlik görülür. İltihabın yan ürünleri çene kemiklerine zarar verebilir. Eğer tedavi uygulanmazsa diş çekime gider.

5. Lezyonlu dişler iyileşebilirmi?

Uygun endodontik tedavi sonrası lezyonlu dişler iyileşebilir.