Diş Hekimliğinde Sinir Yaralanması


Diş Hekimliğinde Sinir Yaralanması Nedenleri:

  • Lokal Anestezi Uygulaması: Özellikle alt çenede iğnenin sinire direk temas etmesi veya anestezik solüsyonun kimyasal etkisi ile oluşabilir. Dil ve dudakta kalıcı uyuşukluk oluşabilir.
  • Gömülü Diş (20 yaş dişi) Çekimi Sonucu: En sık görülen komplikasyondur. Alt çene 20 yaş dişinin, kök ucundan geçen alt çene siniri (Alveolar İnferior Sinir) ile yakın ilişkisi sonucu, bu dişin zorlu travmatik çekimi ile oluşabilmektedir. Yine alt çenede küçük azı dişleri bölgesinde yapılan cerrahi işlemler ile alt dudağa dal veren sinirde (mental sinir) yaralanma ile uyuşukluk oluşabilir.
  • Ortognatik Cerrahi İşlemleri Sonucu: Alt ve/veya üst çene gelişimsel bozukluklarının ortodontik tedavi sonrası cerrahi olarak düzeltilmesi sonrası sinir yaralanmaları oluşabilir.
  • Çene Yüz Bölgesi Travmaları Sonucu: Yüz bölgesine alınan darbeler sonucu yüz kemiklerinde (başta alt çene olmak üzere) kırık oluşması sonucu sinir ezilmesi veya kopması ile sinir yaralanmaları oluşabilir.
  • Kanal Tedavisi (Endodontik) Sonucu: Diş köklerinin taşkın şekillendirilmesi ile mekanik travma, kök ucunda taşkın dolgu sonucu oluşan basınç, kanal tedavilerinde kullanılan yıkama solüsyonlarının toksik etkisi ile oluşan yaralanmalar en sık görülen endodontik komplikasyonlardır.
  • İmplant Cerrahisi Sonucu: Alt çenede implant uygulamalarında alt çene sinirine olan mesafe iyi ölçülmediği takdirde gerek implant yuvasının hazırlanması (frezleme) gerekse implant yerleştirilmesi esnasında sinire temas sonrası alt çene siniri zedelenmesi oluşabilir.

Sinir yaralanması geçer mi? Sinir Yaralanmalarının Tedavisi:

Medikal ve cerrahi olarak yapılabilmektedir. Ayrıca bazı çalışmalarda, düşük doz lazer terapisi ve Hiperbarik oksijen tedavisinin de diş çekimi sonrası sinir hasarı tedavisinde başarılı sonuç verdiği rapor edilmiştir.

Medikal Tedavide hedef, yaralanan sinir fonksiyonlarını geri getirmek ve hastanın yaşam kalitesini arttırmaktır. Medikal tedavide ilk seçenek olarak kortikosteroid (kortizon) kullanılır. Ayrıca vitaminler (B1-B6), analjezik ilaçlar, antiviral ajanlar da sinir yaralanmalarında kullanılır. Cerrahi Tedavi, sinir yaralanmaları sonucunda sinirin tam kesisi, dört aydan fazla süren uyuşuklukların gelişme göstermemesi durumunda düşünülmektedir.

Her diş hekiminin uyguladığı lokal anestezi ve kanal tedavisi sonucu oluşan sinir yaralanmaları dışında kalan nedenler genel olarak Ağız Diş ve Çene Cerrahisi branşını ilgilendirmektedir. Özellikle gömülü alt yirmi yaş dişlerinin öncesinde dikkatli bir radyolojik muayene büyük önem kazanmaktadır. Panoramik radyograflar ile yakın diş-sinir ilişkisinin gözlenmesi halinde Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografiler (CBCT) ile bir tetkik daha yapılması faydalı olacaktır. Yine özellikle alt çene implant uygulamalarında panoramik film ile yetinmeyip CBCT ler ile yapılacak 3D (üç boyutlu) değerlendirme muhtemel sinir yaralanmalarından kaçınmamızı sağlayacaktır.