Diş Çekimi ve Gömülü Diş Çekimi


Diş çekimi, kemikteki soket denilen yuvasından dişin çıkarılması işlemidir. Genellikle tedavisi mümkün olmayan durumlarda diş çekimine başvurulur.

Bir dişte önemli çürükler, periodontal problemler varsa veya diğer dişlere/diş etlerinize zarar verme riski varsa ve dolgu/kuron gibi tedavilerle düzeltilemezse, çekilmesi gerekebilir. Diş çekimi sadece son çare olarak kullanılır, duruma ve hasarın boyutuna bağlı olarak bir dişin çekilmesinden başka bir seçenek olmayabilir.

Diş çekimine neden ihtiyaç duyulur?

  • İleri düzeyde çürük olan, kurtarılamayacak kadar madde kaybı olan dişler.
  • Travmaya uğramış, kırılmış dişler
  • Kanal tedavisi ile kurtarılması başarısız olmuş dişler.
  • Diş eti hastalıklarından dolayı sallanan dişler.
  • Düşmesi gerekirken düşmeyen süt dişleri.
  • Tam sürmemiş gömülü veya yarı gömülü olan dişler.
  • Kiste veya tümör oluşmasına sebebiyet veren dişler.
  • Aşırı konum değişikliği nedeni ile sorun yaratan dişler.
  • Ortotontik tedavinin sağlanabilmesi adına çenede yer kazanmak için sorunsuz olduğu halde diş çekilmesine ihtiyaç duyulabilir.

Diş çekimi ağrılı bir işlem midir?

Diş çekimi işlemi lokal anestezi altında gerçekleştirilir. Bu esnada sadece baskı hissi oluşur ve ağrı hissetmeksizin işlem tamamlanır. Fakat tedavi sonrasında az da olsa ağrılarınız olabilir. Oluşan ağrılar ise ağrı kesiciler ile kontrol edilebilecek düzeydedir.

Diş çekimi nasıl gerçekleşir?

Diş çekimi işleminden korksak bile aslında lokal anestezi altında gerçekleştirilen basit bir işlemdir. Öncelikle diş hekimi hastanın genel sağlık ve diş sağlığına yönelik muayenesini gerçekleştirir. Diş ve çevresindeki kemik şeklini, uzunluğunu, pozisyonunu ve yumuşak doku durumlarını röntgen filmi ile inceler, duruma göre kesin tanıyı tamamlar. Lokal anestezi ile bölge uyuşturulduktan sonra diş, elevatör yardımı ile gevşetilir ve diş hekimi davyesi ile çekilir. Vakanın durumuna göre kemiği şekillendirmek gerekebilir.

Diş çekimi sonrası şişlik oluşur mu?

Şişliğin oluşması dişin pozisyonuna/çekimin zorluğuna göre ve kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Şişliğin önlenmesi için yanak bölgesine ilk 12 saat aralıklarla soğuk tampon yapılmalıdır. Bölgede hafif şişlik oluşması normaldir ve iyileşme için gereklidir.

20 yaş dişi nedir?

20 yaş dişleri genellikle 17-22 yaşları arasında sürmesi beklenen 3. büyük azı dişleridir. Sürme zamanı geldiği halde sürmeyen dişlere ‘gömülü diş’ adı verilir.

20 yaş dişlerinin muhakkak çekilmesi gerekir mi?

Eğer 20. yaş dişleriniz doğru pozisyonda yerini almış sağlıklı bir diş ise çekime gerek yoktur fakat bölgede enfeksiyon/kist gibi patolojilere neden olması, önünde yer alan dişte çürüğe yol açması ve ortodontik tedaviler öncesi/sonrası çekimi gerekmektedir.

          Gömülü diş çekimi işlemi genellikle 20. yaş dişlerinin problem olmasından dolayı çenelerde en son dişin olduğu bölgede gerçekleşmektedir. İlk çağlardan günümüze kadar beslenme alışkanlıklarının yumuşaması ile çeneler küçülmüş ve en arkadaki 20. yaş dişlerine ihtiyaç kalmamıştır. Çeneler küçüldükçe sürmek için yer bulamayan 20. yaş dişleri öndeki dişi iterek baskı yapmaktadır. Bu baskı da çapraşıklığa sebebiyet vermektedir. Çok geride olmaları, etrafındaki diş etinin normal anatomik yapıda olmasını engellemekte ve kolayca iltihaplanmasını sağlamaktadır.

Gömülü diş çekimi ile diş çekimi arasındaki fark nedir?

Gömülü diş çekimi, genellikle 20. yaş dişinin mukoza (dişeti) altından cerrahi müdahale ile alınması işlemi iken diş çekimi ise görünürde hasar görmüş ve tedavi edilemeyecek seviyede olan dişlerin çıkarılması işlemidir.